Aukioloajat    |     Yhteystiedot    |     Sivukartta
KORPELAN VOIMA
kuntayhtymäkonserni
PL 13 (Junkalantie 15)
69101 KANNUS
Puh. (06) 874 7311
asiakaspalvelu@korpelanvoima.fi
vikapäivystys 24 h (06) 873 222
kayttokeskus@korpelanvoima.fi
Kartta (StreetView)

 

 

 

 

 

Sähkökatkojen vakiokorvaukset

Vakiokorvaus maksetaan yli 12 tunnin yhtäjaksoisesta verkkopalvelun keskeytymisestä. Keskeytysaika alkaa siitä, kun tieto viasta on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon oman käyttöjärjestelmän kautta tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta, ja päättyy, kun vika on saatu korjattua.

 

Vakiokorvauksen määrä loppukäyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta on:

- 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia;

- 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 72 tuntia;

- 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120 tuntia;

- 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän kuin 192 tuntia;

- 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 tuntia mutta vähemmän kuin 288 tuntia;

- 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia.

 

Vakiokorvaukset hyvitetään automaattisesti

Vakiokorvauksen suuruus riippuu käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta. Vakiokorvauksen enimmäismäärä on enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta, maksimissaan kuitenkin 1000 euroa*. Jos sama sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Verkko Korpela Oy maksaa yli 12 tunnin yhtäjaksoisista sähkökatkoista korvaukset asiakkaille automaattisesti. Korvauksia ei siis tarvitse erikseen hakea. Korvaukset sähkökatkoista hyvitetään sähkölaskun yhteydessä. Lain mukaan vakiokorvaukset hyvitetään sähkölaskussa 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta.

* 1.1.2016 alkaen korvaus on enintään 1500 euroa ja 1.1.2018 alkaen 2000 euroa

 

 

© KORPELAN VOIMA Oy